Liceum Ogólnokształcące nr 13

Nasza szkoła istnieje od 1990 roku. Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Specjalizujemy się w edukacji młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Respektujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

 • od klasy drugiej wybór co najmniej dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 • rozszerzony program nauki języka angielskiego,
 • w zależności od chętnych, drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski,
 • zajęcia fakultatywne, rozszerzające wiedzę z wybranych przedmiotów,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • stałe zajęcia reedukacyjne dla osób z dysleksją i dysgrafią,
 • fachowa pomoc psychologa i pedagoga,
 • zajęcia uzupełniające – indywidualna pomoc ze strony nauczycieli w ramach konsultacji
 • Programy rozwijające umiejętności, integracja przez warsztaty / wyjazdy.
 • Przyjazna, życzliwa atmosfera
 • Dobre relacje nauczycieli z uczniami, budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Bardzo dobra współpraca z rodzicami
 • Czytelnie określone prawa i obowiązki ucznia
 • Dogodny dojazd do szkoły

Dlaczego warto uczyć się z nami?

Zachęcamy gorąco do odwiedzenia sekcji Rekrutacja