Opłaty

Opłaty za szkołe prosimy wnosić na poniższy numer konta:

Bartosz Przygoda Edukacja

30 1090 1014 0000 0001 4399 3565 -Santander Bank Polska