Zebrania

  • 19 września 2018r.

  • 7 listopada 2018r.

  • 12 grudnia 2018r.

  • 16 stycznia 2019r. ODWOŁANE

  • 20 marca 2019r.

  • 15 maja 2019r.

  • wszystkie zebrana w naszej szkole rozpoczynają się o godz. 17.00

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące nr 13

ul. Conrada 7
01-929 Warszawa

tel. (022) 6690332

www.los13.edu.pl
email: los13@los13.edu.pl

Informacja o rekrutacji
tel: + 48 662 693 706

Gdzie jesteśmy?