Zebrania

  • 13 września 2017r.

  • 8 listopada 2017r.

  • 6 grudnia 2017r.

  • 10 stycznia 2018r.

  • 21 marca 2018r.

  • 16 maja 2018r.

  • wszystkie zebrana w naszej szkole rozpoczynają się o godz. 17.00

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące nr 13

ul. Conrada 7
01-929 Warszawa

tel. (022) 6690332

www.los13.edu.pl
email: los13@los13.edu.pl

Informacja o rekrutacji
tel: + 48 662 693 706

Gdzie jesteśmy?