System naboru

Zasady rekrutacji ustala każdorazowo powołana przez dyrektora liceum Komisja Rekrutacyjna.

Jeżeli liczba chętnych jest mniejsza od liczby miejsc w klasach pierwszych decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje podejmuje dyrektor szkoły na podstawie złożonych dokumentów.
Kontakt

Liceum Ogólnokształcące nr 13

ul. Conrada 7
01-929 Warszawa

tel. (022) 6690332

www.los13.edu.pl
email: los13@los13.edu.pl

Informacja o rekrutacji
tel: + 48 662 693 706

Gdzie jesteśmy?