Opłaty

Konto do wnoszenia opłat

53 1090 1014 0000 0001 3120 8357

Czas wnoszenie opłat

  • Opłaty należy wnosić do 15 każdego miesiąca.


Pełne koszty nauki w szkole
  • Opłata wpisowa, jednorazowa w momencie przyjęcia dziecka do szkoły w wysokości 800,00 zł.,
  • Czesne za każdy miesiąc szkolny w klasach I-III wynosi 770,00 zł, płacone przez 10 miesięcy od września do czerwca włącznie.
Kontakt

Liceum Ogólnokształcące nr 13

ul. Conrada 7
01-929 Warszawa

tel. (022) 6690332

www.los13.edu.pl
email: los13@los13.edu.pl

Informacja o rekrutacji
tel: + 48 662 693 706

Gdzie jesteśmy?