Kadra pedagogiczna


Dyrektor
mgr Beata Bodnar
W-ce dyrektor
mgr Ewa Marianowska
Pedagog
Łukasz Krysztofiak


Język polski
Barbara Jankowska

Język angielski
Marzena Janiszewska

Język niemiecki
Tomasz Skaruz

Język rosyjski
Barbara Jankowska

Język francuski
Magdalena Leszczyńska

Matematyka
Ewa Marianowska

Fizyka
Halina Woźniak - Drewnowska

Edukacja dla bezpieczeństwa
Waldemar Lachowski

Chemia
Jolanta Kuchler


Biologia
Jolanta Kuchler

Historia
Paweł Wojtyła

Wiedza o społeczeństwie
Paweł Wojtyła

Geografia
Beata Bodnar

Informatyka
Zofia Czarnecka

Wiedza o kulturze
Barbara Jankowska

Podstawy przedsiębiorczości
Beata Bodnar

Wychowanie fizyczne
Izabela Rodkiewicz
Kontakt

Liceum Ogólnokształcące nr 13

ul. Conrada 7
01-929 Warszawa

tel. (022) 6690332

www.los13.edu.pl
email: los13@los13.edu.pl

Informacja o rekrutacji
tel: + 48 662 693 706

Gdzie jesteśmy?