Kategoria: Aktualności

Nauczanie zdalne od poniedziałku 19.X.2020Nauczanie zdalne od poniedziałku 19.X.2020

Drodzy Uczniowie, zgodnie z ogłoszonymi w czwartek 15.X.2020 r obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa od poniedziałku 19.X.2020 r. nasza szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Jak wiecie, w szkole używamy platformy Office 365 oraz Librus i to będą nasze główne narzędzia komunikacji. Szczegóły zostaną do Was przesłane mailowo przez Dyrekcjię

Procedury funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 w Warszawie od 1 września 2020 r.Procedury funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 w Warszawie od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i zasady na terenie szkoły Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez

Organizacja Szkoły w kwietniuOrganizacja Szkoły w kwietniu

W związku z nowym rozporządzeniem i decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej do 26 kwietnia szkoły pozostaną zamknięte. Nasza szkoła w dalszym ciągu będzie prowadziła kształcenie na odległość. Klasy III kończą szkołę 24 kwietnia i uczniowie po radach klasyfikacyjnej i zatwierdzającej otrzymają oceny, a następnie świadectwa ukończenia szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marcaAPEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marca

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji