Organizacja Szkoły w kwietniuOrganizacja Szkoły w kwietniu

W związku z nowym rozporządzeniem i decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej do 26 kwietnia szkoły pozostaną zamknięte. Nasza szkoła w dalszym ciągu będzie prowadziła kształcenie na odległość. Klasy III kończą szkołę 24 kwietnia i uczniowie po radach klasyfikacyjnej i zatwierdzającej otrzymają oceny, a następnie świadectwa ukończenia szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marcaAPEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marca

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji

Pismo Kuratora Oświaty do UczniówPismo Kuratora Oświaty do Uczniów

Kuratorium Oświaty w Warszawie Drodzy Uczniowie, mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w szkołach, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, proszę Was o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.Wyjątkowo ważne jest zadbanie o higienę osobistą oraz o pozostanie w miejscu zamieszkania. Apeluję, nie korzystajcie w tym czasie z