Zmiana Wysokości czesnego od września 2023Zmiana Wysokości czesnego od września 2023

  Drodzy Rodzice    Niniejszym informujemy Państwa, że z dniem 01 września 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie ul. Conrada 7, wysokość czesnego ulegnie zmianie. Czesne obowiązujące w przyszłym roku oświatowym wynosić będzie 990 zł/mc, wzrośnie więc o 120 zł miesięcznie.    Zgodnie ze statutem placówki (rozdział VII) wysokość czesnego

Matura 2022Matura 2022

Drodzy Maturzyści w dołączonym pliku znajdziecie harmonogram egzaminów maturalnych (terminy, godziny itp.) oraz informacje o przyborach na maturze. W części pierwszej znajduje się informacja o egzaminie ósmoklasisty a w następnych zaznaczone na brązowo-żółto wszytko to co dotyczy matur. Przesyłam również Przypominamy, że na każdy egzamin przychodzicie z dowodem osobistym i