Nauczanie zdalne od poniedziałku 19.X.2020Nauczanie zdalne od poniedziałku 19.X.2020

Drodzy Uczniowie, zgodnie z ogłoszonymi w czwartek 15.X.2020 r obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa od poniedziałku 19.X.2020 r. nasza szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Jak wiecie, w szkole używamy platformy Office 365 oraz Librus i to będą nasze główne narzędzia komunikacji. Szczegóły zostaną do Was przesłane mailowo przez Dyrekcjię

Procedury funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 w Warszawie od 1 września 2020 r.Procedury funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 w Warszawie od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i zasady na terenie szkoły Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez