Opłaty

Wpisowe, opłata jednorazowa, bezzwrotna w wysokości 800 zł.

Czesne za każdy miesiąc szkolny wynosi 870 zł, jest płacone przez 10 miesięcy od września do czerwca włącznie.

Opłaty za szkołe prosimy wnosić na poniższy numer konta:

Bartosz Przygoda Edukacja

30 1090 1014 0000 0001 4399 3565 -Santander Bank Polska