Opłaty

Wpisowe, opłata jednorazowa, bezzwrotna w wysokości 800 zł. Od września 2023 – 1000 zł.

Czesne za każdy miesiąc szkolny wynosi 870 zł, jest płacone przez 10 miesięcy od września do czerwca włącznie. Od września 2023 wysokość czesnego wzrośnie do 990 zł.

Opłaty za szkołe prosimy wnosić na poniższy numer konta:

Bartosz Przygoda Edukacja

30 1090 1014 0000 0001 4399 3565 -Santander Bank Polska