Dokumenty Szkoły

Poniżej znajdą Państwo statut naszej szkoły wraz z załącznikiem.

Statut Liceum Ogólnokstałcącego Niepublicznego nr 13

Załącznik Nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 13