Oferta Szkoły

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

 • od klasy drugiej wybór co najmniej dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 • rozszerzony program nauki języka angielskiego,
 • w zależności od chętnych drugi język do wyboru niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski,
 • dodatkowo język łaciński,
 • zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych przedmiotów,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • stałe zajęcia reedukacyjne dla osób z dysleksją i dysgrafią,
 • fachowa pomoc psychologa i pedagoga,
 • zajęcia uzupełniające – indywidualna pomoc ze strony nauczycieli w ramach konsultacji
 • Programy umiejętności, integracje przez warsztaty / wyjazdy.
 • Przyjazna, życzliwa atmosfera
 • Dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz bardzo dobra współpraca z rodzicami
 • Czytelnie określone prawa i obowiązki ucznia
 • Dogodny dojazd do szkoły