Organizacja Szkoły w kwietniuOrganizacja Szkoły w kwietniu

W związku z nowym rozporządzeniem i decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej do 26 kwietnia szkoły pozostaną zamknięte. Nasza szkoła w dalszym ciągu będzie prowadziła kształcenie na odległość. Klasy III kończą szkołę 24 kwietnia i uczniowie po radach klasyfikacyjnej i zatwierdzającej otrzymają oceny, a następnie świadectwa ukończenia szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.