Dzień: 2023-01-20

Zmiana Wysokości czesnego od września 2023Zmiana Wysokości czesnego od września 2023

  Drodzy Rodzice    Niniejszym informujemy Państwa, że z dniem 01 września 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie ul. Conrada 7, wysokość czesnego ulegnie zmianie. Czesne obowiązujące w przyszłym roku oświatowym wynosić będzie 990 zł/mc, wzrośnie więc o 120 zł miesięcznie.    Zgodnie ze statutem placówki (rozdział VII) wysokość czesnego