Miesiąc: sierpień 2020

Procedury funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 w Warszawie od 1 września 2020 r.Procedury funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 w Warszawie od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i zasady na terenie szkoły Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez