Szkoła

Szkoła istnieje od 1990 roku.
  NASZA OFERTA:
 • liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony,
 • program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
 • profil ogólny,
 • przyjmujemy młodzież ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • respektujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

  OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:
 • od klasy drugiej wybór co najmniej dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 • rozszerzony program nauki języka angielskiego,
 • w zależnosci od chętnych drugi język do wyboru niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski,
 • dodatkowo język łaciński,
 • zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych przedmiotów,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • stałe zajęcia reedukacyjne dla osób z dysleksją i dysgrafią,
 • fachowa pomoc psychologa i pedagoga,
 • zajęcia uzupełniające - indywidualna pomoc ze strony nauczycieli w ramach konsultacji

  INTEGRACJA W SZKOLE:
 • programy umiejętności, integracje przez warsztaty / wyjazdy.

  MOCNE STRONY SZKOŁY:
 • Przyjazna, życzliwa atmosfera
 • Dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz bardzo dobra współpraca z rodzicami
 • Czytelnie określone prawa i obowiązki ucznia
 • Dogodny dojazd do szkoły
Kontakt

Liceum Ogólnokształcące nr 13

ul. Conrada 7
01-929 Warszawa

tel. (022) 6690332

www.los13.edu.pl
email: los13@los13.edu.pl

Informacja o rekrutacji
tel: + 48 662 693 706

Gdzie jesteśmy?